Cercar en aquest blog

dimecres, 28 de desembre del 2016

06.- La tesi en què consisteix?

El plantejament científic del Cooppel és fonamenta en:
1.- Els principis del Talent i del Coaching : Són principis del coaching estratègic i de difusió general actual. Parteix també dels principis de l'estudi psicològic del talent del Dr. Mn. Joan Baptista Manyà de 1936 i 1948, emmarcat en el sentit comú balmesià i en el seny català. 
El Cooppel parteix del desig i de la voluntat de l'empoderament, de la sobirania i del creixement cap a la plena autonomia personal i col·lectiva (familiar, colla, etc) en i des de la familia i de forma exclusiva de la família, a partir del propi talent de les persones.

2.- El Cooppel assumeix la vanguardia dels estudis de la neurociencia i de la investigación psicológica i psicopedagógica. Així els avanços actuals en la coorientació psicopedagógica de l'estudi lúdic o dels jocs i la gamificació en els aprenentatges

3.- Els resultats de 10 anys d'escoles de pares i mares i 4 anys d'investigació acció en el suport a les famílies.- Els resultats de la recerca dels darrers quatre anys és que a les 20 hores, uns més i altres menys es manifesten els indicadors de millora i els seus efectes significatius.
.
La investigació acció de la tesi Cooppel consisteix en:
1.- Avaluar a les 5, 10, 15 i 20 hores els efectes en el rendiment acadèmic, en les actituds en l'aprenentatge, en les produccions creatives i en les satisfaccions cooperatives.
2.- En el procés de les entrevistes com de l'apropament, contacte, acolliment i acompanyament en l'aprenentatge-ensenyament del Cooppel tenim un procés de:
Primer davant el contacte del dilema Cooppel si o no, per mitjà de la Conversa Activa i la Lectura Compartida (C@LC) :
  • Coidentificar si hi ha un procés i en quin moment es troba de les persones que formen la família i del propi fill/a que és alumne/a a una escola o institut, segons el marc conceptual de E. Kubler Ross.
  • Coidentificar el nivell L. Kohlberg de la capacitat de contracte i de compromís. T'ensenyem el Cooppel i en treus beneficis a canvi cooperes amb la teva aportació a la Fundació. T'ajudem a dur a terme les tasques escolars per casa i l'estudi i tu ens mostres el que aprens i saps fer en la fabricació de materials dels jocs Cooppel i comparteixes la superació de problemas d'aprenentatge.
  • Coidentificar els impulsors i si hi ha presència de jocs psicològics i de guions en la decisió d'incorporar-se al Cooppel segons l'Anàlisi Transaccional. També es valoren les transaccions en família.
Segon davant el compromís o contracte d'aprendre i de practicar el Cooppel en els propers sis mesos:
3.- A partir de la fabricació de materials de jocs Cooppel ho fem des de la Pràctica Reflexiva Cooppel des de les aportacions dels processos des de la teorització a les tasques i de les tasques a la teorització amb total protagonisme dels jugadors (pare/mare/fills).
4.- Anàlisi dels relats i de la capacitat d'imaginació, les aspiracions i els seus relats segons Kieran Egan. Les aspiracions de les persones i com es comproven els seus propis progressos en l'acompanyament a la família i amb el seu fill/a.
5.- En la fabricació de materials de jocs Cooppel apliquem la PNL amb el suport de personal bastida i del o de la psicopedagog/a Cooppel.
6.- Argumentació de la conscienciació de com aprenem i cm decidim, basada en el PASS i en el DN.CAS de la Dr. Carme Timoneda sobre com relatem les decisions mentals d'aprenentatge.
7.- Equipació segons el Dr. Pere Pujolàs com construir des dels grups veritables equips estables i capaços de fer agrupaments puntuals.
8.- Anàlisi comunicativa i creativa de la producció Cooppel dels materials com del desenvolupament de les jugades com de la maduració dels equips estables.(Decisionament i Mapes de la Ment).
9.- Anàlisi cooperatiu de la posició existencial i observació de la capacitat d'iniciativa de la família al final del procés d'ajuda Cooppel i valoració conjunta i de forma sistèmica els progressos en el rendiment acadèmic, en el canvi d'actituds i de creences, en la producció creativa i en la satisfacció cooperativa i el pla de vida de les persones i de tota la seva família .