Cercar en aquest blog

Sessions demostratives dels efectes mentals del Cooppel.-

Pel general s'organitza un acte oficial local de la presentación de la Causa Cooppel per la Pau i de l'existència del Cooppel.
Tot seguit en les setmanes següents es porta a terme una sessió demostrativa dels efectes mentals del Cooppel.
Es tracta de tenir la vivència personal i socialitzadora del Cooppel en grups de 9 a 12 persones, agrupats de tres en tres.
Més enllà de les tasques escolars, fabricar materials de jocs: Cooppel-xuls
Resultat d'imatges de treballem l'ortografia
Resultat d'imatges de treballem l'ortografia
Les tasques per a comprobar en la propia experiència d'autoanàlisi i contrast a nivel intrapersonal i interpersonal són de moment 10.-

1.- El Cooppel és plantejar preguntes com una tormenta de preguntes. És aprendre i ser conscient que tot el pensament parteix de saber fer preguntes i saber posar en marxa pensaments positius.

2.- Escriure en targetes que poden ser 1/4, 1/8 ...de foli. Primer es comença en 1/8 per un costat pregunta i per l'altra resposta, per arribar a un plec de qautre parts: una la pregunta, l'altra com m'enrecordaré o com ens enrecordarem de la resposta, com podem ajudar al qui li costa entendre, recordar i respondre de forma adequada. El fet d'escriure en la fase de fabricació de materials implica fer la lletra legible per a ser seleccionada en la Banca d'aprenentatges Cooppel (BaNCooppel).
Resultat d'imatges de clorofila
Pregunta- Resposta
Lectura Què veus?
Què hi falta?


3.- El jugador/a "DiT" llegeix les preguntes i el "ToC" és el que li toca respondre, el tercer mentrestant observa i controla la seva interacció mental (i). Quan fabriquem preguntes al principi es fan les frases completes però poc a poc anem creant de forma consensuada en la "Banca d'aprenentatges Cooppel" símbols i signes que facilitin la lectura i economitzi els missatges.

4.- Descobrim símbols que volen dir molt.

5.- PNL. L'anàlisi de les paraules. L'ortografia. Escribim. Llegim sons i les lletres de forma visual i després a nivel mental a partir de l'audició.

foto de Josep Maria Ferran Torrent.foto de Josep Maria Ferran Torrent.foto de Josep Maria Ferran Torrent.foto de Josep Maria Ferran Torrent.

6.- Què és més gran mig metre al quadrat o la meitat d'un metre quadrat?


7.- La resta portant. La resta portant Escacs Digital (1985). "Es tracta de restar un al costat esquerra de l'ordre superior i restar el subtrahentt i sumar-lo al minuend.

8.- Els jocs toponímics (1989) són un exemple de jocs de taula de tauler Cooppel.


9.- La matemática no és la numeració, sinó també l'algebra, la geometría i l'estadística.
És realment veritat absoluta que un euro és igual a un euro.

10.- El zero es pot representar de moltes maneres. Balança, fitxes de dos colors blau i roig, etc...


A partir de cada tasca s'experimenten els efectes mentals de forma personalitzada després de les 5 i 20 hores.